NBG Clubgebouwen

Door de tijd heen heeft de NBG in diverse clubgebouwen zijn bijeenkomsten gehouden. Zo werden in 1953 de clubbijeenkomsten boven een café, achter de Grote Markt in Haarlem, in de Van der Spekstraat. In 1954 verhuisde men naar een zaal in de ’Leeuwerik’. Alhoewel dit hotel-restaurant hèt verenigingsrestaurant was van Haarlem, waar verschillende verenigingen hun clubavonden hielden, werd het voor de NBG helaas te duur om daar te blijven.

Het NBG-ledenaantal was toen nog niet zo groot, hooguit twintig man en de contributiebijdragen waren in die tijd nog erg laag, 2 gulden 50 per persoon. In 1958 verhuisde men naar het gebouw ‘Cultura’ in de Jansstraat (naast het gerechtsgebouw).

Daarna heeft de NBG kort in het ‘Lion d’Or’ zijn bijeenkomsten gehouden. De eigenaar van het ‘Lion d’Or’ was toen Louis Bandy, een bekende zanger/entertainer/conferancier in die tijd.

In 1962 kwam de NBG terecht in het Militair tehuis op de Jansweg en heeft daar voor een hele lange tijd zijn clubavonden mogen houden. Er was daar een mooie zaal en de beheerder (heer Brouwer) was erg aardig. De NBG heeft daar een zeer leuke tijd gehad. In 1975 werd de Ripperda-kazerne in Haarlem helaas opgeheven en was het Militair tehuis niet meer nodig.

Via de gemeentelijke afdeling Sport- en Jeugdzaken kwam de NBG toen uiteindelijk terecht in de Werfstraat, op no 1. In dat gebouw heeft de NBG vele gezellige jaren doorgebracht tot begin 2000 het gebouw tegen de vlakte moest, om ruimte te maken voor de uitbreidingsplannen van de Vomar. Opnieuw kwam men via de gemeente terecht in een verenigingsgebouw aan de Vergierdeweg. Het bleek een ongezellige ruimte, maar gelukkig wist Piet Hart een leuk zaaltje in Hoofddorp. Op 10 mei 2001 volgde de overgang naar de Boerderij en daar komt de NBG nog steeds elke maand samen.