NBG SENIOREN

Clubavonden

Iedere derde woensdag van de maand houdt de NBG zijn clubbijeenkomsten. Op de clubavond komen de NBG senioren bij elkaar om zowel de vriendschappelijke band die er onder de clubleden bestaat te onderhouden als voor het vertonen van hun goochelkunsten. En dit laatste is ook het belangrijkste doel van de clubavond, want zowel amateur als professionele goochelaar leert nog steeds iedere keer op zo’n clubavond meer over het goochelen.

De NBG Hadé Wedstrijd
Sinds 1978 wordt er ieder jaar in oktober een interne wedstrijd gehouden om de Hadé wisselbeker. Een wedstrijd die kort na het overlijden van Meester Hadé, ter nagedachtenis was ingevoerd. In eerste instantie werd er een klein wedstrijdje gehouden rond die beker, maar deze is tegenwoordig toch wel uitgegroeid tot een echte vriendschappelijke clubwedstrijd en is een jaarlijkse traditie, waarbij een aantal seniorclubleden hun beste goochelkunsten tonen om hun naam op de Hadé wisselbeker te krijgen.

De NBG Werkgroep
In 1994 is de NBG werkgroep opgericht. Speciaal voor de zeer fanatiek goochelende NBG senioren is deze werkgroep opgericht om meer aandacht en begeleiding te krijgen bij de goochelacts. Aan alle aspecten van de goochelkunst wordt aandacht besteed en er wordt in de werkgroep gestreefd naar een hoge kwaliteit van de goochelacts. Het is dan ook voor een lid van de werkgroep verplicht om iedere NBG-clubbijeenkomst aanwezig te zijn en mee te doen aan goochelwedstrijden. De bijeenkomst van de NBG Werkgroep vinden plaats op iedere eerste donderdag van de maand, onder begeleiding van Eddy Opperdoes en Nico van Hulst.

Lezingen

Elk jaar streeft de NBG ernaar om minimaal twee lectures te organiseren. Dit kunnen clubleden, maar ook nationale en internationale artiesten zijn. De lezingen zijn voor onze clubleden gratis. Van belangstellende goochelaars, die niet lid zijn van onze club vragen we een vergoeding. Afgelopen jaar hadden we Herman Koster, Louis Otero gehad als lecturer.