MEESTER HADE EN DE NBG

Voor het ontstaan van de goochelclub NBG moeten we terug naar 1945. Het begint bij een belangrijke pionier voor de Nederlandse goochelkunst, Henk Dekema, meester Hadé genaamd.

Meester Hadé, een bekende goochelaar in die tijd, richtte direct na de tweede wereldoorlog, samen met een aantal andere goochelaars, de Nederlandsche Bond van Goochelaars op. De afkorting NBG op 3 balletjes met een goochelstok vormde daarbij het insigne van deze bond. De bond had diverse goochelafdelingen in het land, waar je lid van kon worden. Iedere afdeling had daarbij zijn eigen naam, vaak gekoppeld aan de term ring of kring (zoals de Fred Kaps Ring).

Zo was er in regio Kennemerland een Ring Haarlem, waar meester Hadé, naast zijn bestuursfunctie bij de Nederlandsche Bond van Goochelaars, voorzitter van was. De naam Ring Haarlem bestond echter niet lang, doordat in 1947 de naam van de Nederlandsche Bond van Goochelaars veranderd werd in de Nederlandse Magische Unie (NMU). Ring Haarlem nam bij deze gebeurtenis de initialen NBG over en werd sindsdien de Noord-Hollandse Broederschap van Goochelaars genoemd.

Rond 1953 waren er echter een aantal clubleden die zich afscheidden van de NBG en een eigen goochelclub oprichtten. De naam van deze goochelclub werd ‘Naar Beter Goochelen’ genoemd en de initialen van deze club waren ook NBG. Door deze situatie besloot het NBG-bestuur van de Noordhollandse Broederschap van Goochelaars de clubnaam te veranderen in de Noordhollandse Bond van Goochelaars. Meester Hadé bleef daarbij de voorzitter. (De goochelclub “Naar Beter goochelen” is later nog van naam veranderd in NAG, Naar Aangenaam Goochelen en is uiteindelijk opgeheven).

De oprichting van de NBG ligt wettelijk vast op 27 november 1947 en sinds 1954 staan de initialen voor de clubnaam Noord-Hollandse Bond van Goochelaars.

Het logo van de NBG, de verticaal gerichte goochelstok met van boven naar beneden de rode NBG letters, is pas rond 1965 ontworpen door Arie van Wijk. De instrumentenmaker Henk Planting maakte het cliché voor het ontwerp.